Редакційна колегія

Головний редактор:

Ситник Григорій Петрович - доктор наук з державного управління, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри глобальної та національної безпеки Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Україна)
grygorii.sytnyk@knu.ua (Scopus, Web of Science, ORCID, Google Scholar);

Відповідальний редактор:

Клименко Наталія Григорівна - доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри глобальної та національної безпеки Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Україна) nataliia.klymenko@knu.ua (Web of Science, ORCID, Google Scholar);

Члени редакційної колегії:

 Гошовська Валентина Андріївна, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри парламентаризму Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Україна), v.goshovska@gmail.com (Scopus, Web of Science, ORCIDGoogle Scholar).

Марутян Рена Рубенівна - доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри глобальної та національної безпеки Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Україна) marutian.rena@knu.ua (Scopus, Web of Science, ORCID, Google Scholar);

Варналій Захарій Степанович - доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів економічного факультету  Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна, vzs1955@gmail.com (Scopus, Web of Scienes, ORCID, Google Scholar);

 Мисик Анатолій Борисович, доктор військових наук зі спеціальності охорона державного кордону, професор, професор кафедри національної безпеки та управління факультету підготовки керівних кадрів Національної академії Державної прикордонної служби України  імені Богдана Хмельницького (Україна), tmysyk@gmail.com (Scopus, ORCID, Googl Scholar)

Машков Олег АльбертовичМашков Олег Альбертович, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, професор кафедри екологічної безпеки Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України (Україна) (ScopusORCID, Googl Scholar)

Лойшин Анатолій Анатолійович, доктор філософії в галузі знань “Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону”, заступник начальника Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка з навчальної роботи, (Україна). (Scopus, ORCID, Googl Scholar)

Орел Марія Григорівна - доктор наук з державного управління, професор кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної академії управління персоналом (Україна) (Scopus, Web of Science, ORCID, Google Scholar);

Сальнікова Ольга Федорівна - доктор наук з державного управління,  старший науковий співробітник, Заслужений діяч науки і техніки України, заступник начальника Головного управління військового співробітництва Збройних Сил України  (Україна) (Scopus, ORCID);

Твердохліб Олександр Степанович - доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри державного управління у сфері цивільного захисту Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій (Україна) (Scopus, Web of Science, ORCID, Google Scholar);

Семенченко Андрій Іванович - доктор наук з державного управління, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (Україна) (ORCID, Google Scholar);

Запорожець Тетяна Володимирівна, доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри глобальної та національної безпеки  Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна, ztv2016@ukr.net (Scopus, Web of Science, ORCID, Google Scholar);

Рингач Наталія Олександрівна - доктор наук з державного управління, професор, головний науковий співробітник відділу демографічного моделювання та прогнозування Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України (Україна) (ORCID, Google Scholar);

Лазовський Адам - професор права ЄС у Вестмінстерському Лав Шул, Вестмінстерський університет (Велика Британія) (Scopus, Web of Science, ORCID, Google Scholar);

Каллахан Маршалл Джон - доктор філософії, доцент кафедри міжнародних відносин і внутрішньої безпеки, Коледж Нової Англії (США) (Scopus, Web of Science, ORCID, Google Scholar).

Відповідальний літературно-технічний редактор

Копайгора Наталія Юріївна - магістр державного управління, провідний фахівець навчальної лабораторії методичного та видавничого забезпечення Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Україна).