Ліцензування та авторське право

Ліцензування

Стаття та будь-який пов’язаний з нею опублікований матеріал поширюється за ліцензією Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0).

Умови цієї ліцензії не впливають на права автора чи іншого творчого виконавця захищати цілісність і право власності на свою роботу.

Авторське право на макет журналу  та обкладинки повністю належить Київському національному університетові імені Тараса Шевченка.

Весь контент публікується добросовісно, ​​і думки, висловлені авторами, є тільки  їхніми та не обов’язково відображають точку зору Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Автори надають ВПЦ Київського національного університету імені Тараса Шевченка ліцензію на публікацію статті та ідентифікують себе як першовидавця.

Авторське право

Авторські права на будь-яку статтю зберігаються за автором(ами). 

Публікацію статті мають схвалити всі  автори та відповідальні органи інститутів, в яких виконувалося дослідження, якщо такі є.

Автори можуть уповноважити одного зі своїх співавторів діяти від їхнього імені та бути автором-кореспондентом, який відповідає за листування з редакційною командою журналу.

Автори можуть надати будь-якій третій стороні право вільно використовувати статтю за умови зазначення авторів та належного оформлення цитування.