Мета та проблематика

Мета журналу «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Національна безпека» —   публікування рецензованих дослідницьких статей, які містять оригінальні наукові результати зі спеціальності 256 “Національна безпека (за окремими сферами забезпечення та видами діяльності)”, а також матеріалів оглядового або науково-методичного характеру (рецензії на монографії або статті; огляди-презентації нових видань; огляди дисертацій тощо).

Види публікацій: вступне слово редактора, дослідницькі статті, оглядові статті, інформація про виправлення. 

Завдання журналу

  • розвиток українського наукового потенціалу та інтеграція його у світовий науковий простір; 
  • сприяння ефективній публічній комунікації вчених, якісному донесенню, офіційному визнанню та популяризації результатів наукових досліджень у сфері національної безпеки у вітчизняній і світовій наукових спільнотах;
  • підтримування реформи системи державного управління в Україні, проведення досліджень щодо адаптації української системи державного управління у сфері національної безпеки до стандартів Європейського Союзу.

Проблематика публікацій:

  • теоретичні аспекти забезпечення національної безпеки у визначальних сферах (політичній, економічній, соціальній та гуманітарній);
  • методологічні пробеми забезпечення національної безпеки у визначальних сферах (політичній, економічній, соціальній та гуманітарній);
  • методи та механізми забезпечення національної безпеки;
  • технології та інструменти забезпечення національної безпеки;
  • експертно-аналітичні розробки та дослідження;
  • рецензії, анотації, відгуки та повідомлення.