Засновник та видавець

Засновник: 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Юридична адреса: вул. Володимирська, 60, м. Київ, Україна, 01033 

Поштова адреса: вул. Володимирська, 64/13, м. Київ, Україна, 01601 

Видавець:

Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”
бульвар Тараса Шевченка, 14, оф. 43, м. Київ, Україна, 01030
Помічник директора: Наталія МЕЛЬНИЧУК
+38(044) 239-32 22
vpc_div.chief@univ.net.ua

Координаційний центр із випуску серії наукових періодичних видань “Вісник КНУ імені Тараса Шевченка”

Керівник: Марина ЖЕНЧЕНКО