Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

Ознайомтеся з Рекомендаціями для авторів за покликанням нижче

Рекомендації для авторів

Процедура подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу, перевіряти  поточний статус своїх матеріалів та отримувати інформацію щодо рецензування й ухваленого рішення про публікацію, необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вже маєте ім’я користувача/пароль? Перейдіть до входу

Потрібне ім'я користувача/пароль? Перейти до Реєстрації

Увійшовши до системи, натисніть кнопку “Подати статтю» та виконайте такі кроки:

 1. Оберіть тип рукопису (див. детальніше про типи публікацій нижче, а також у "Рекомендаціях для авторів") та заповніть форму подання (прочитайте уважно всі питання та поставте всі позначки);
 2. Зазначте імена та  належність автора(ів), назву, анотацію, ключові слова та інші метадані;
 3. Визначте категорії класифікації для свого рукопису;
 4. Заповніть метадані подання, додавши відомості про будь-які допоміжні агенції фінансування, конфлікт інтересів, коментарі для редакторів;
 5. Завантажте файл статті та будь-які додаткові файли;
 6. Підтвердіть  автоматично згенеровану версію статті й метадані (або перегляньте їх, якщо потрібно);
 7. Завантажте додаткові файли та пов’язані метадані;
 8. Перевірте надіслані файли та підтвердіть  надсилання.

Надсилаючи рукопис, відповідальний автор (автор-кореспондент) повинен надати контактні дані всіх авторів і підтвердити те, що кожний  співавтор/ка схвалив/ла або що всі співавтори схвалили  остаточну версію рукопису.

Ми просимо авторів перед поданням рукопису ознайомитися  з “Рекомендаціями для авторів та наведеними нижче вимогами до подання.

Подання статті автоматично означає згоду автора(ів) з умовами Ліцензійного договору (дати покликання на договір).

Автори подають два варіанти статті — з інформацією про авторів  (файл Автори. Назва статті) та  без інформації про авторів (Файл Для рецензування. Назва статті). Це потрібно для забезпечення подвійного сліпого рецензування.

Типи публікацій

Журнал “Вісник Київського національного університету. Національна безпека” публікує такі типи статей і матеріалів:

 • оригінальні дослідницькі статті;
 • оглядові статті;
 • рецензії. 

Оригінальні дослідницькі статті. Містять оригінальні ідеї та презентують теоретичні, емпіричні, експериментальні та/або методологічні досягнення у відповідних галузях наукових досліджень. Заохочується опис нульових чи негативних результатів та повторний аналіз попередніх досліджень, що веде до отримання нових результатів або підтвердження попередніх. 

Оглядові статті. Містять збалансований і вичерпний огляд останніх відкриттів у конкретній сфері та підсумовують теми, які ще не були висвітлені в опублікованій літературі. Огляди мають базуватися на рецензованій літературі та не містити нових даних чи нових гіпотез. 

Рецензії. Рецензії на наукові, навчальні видання з національної безпеки  мають давати читачам чітке розуміння та вичерпну інформацію про найновіші монографії, навчальні видання,  демонструвати переваги та/або недоліки рецензованого видання порівняно з виданнями аналогічної тематики. 

Вимоги до подання

Усі подані матеріали повинні відповідати наступним вимогам.

 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
 • Файли подання текстів статті є документами у форматі Microsoft Word.
 • У файлі, що містить основний документ - ТЕКСТ СТАТТІ, немає посилань на імена авторів та/або їхні облікові дані.
 • Бібліографічні посилання на електронні ресурси у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL та DOI.
 • Авторські оригінали статей написані грамотно українською або англійською мовами.
 • Структура та оформлення основного тексту, таблиць, рисунків, списку бібліографічних посилань відповідає Рекомендаціям для авторів та шаблону статті Інструкції для авторів розділу "Для авторів".
 • Автори погоджуються з тим, що їхні статті будуть опубліковані у відкритому доступі за ліцензією Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0).
 • Метадані статті були заповнені українською та англійською мовами (автори повинні вибрати правильну мову в опції «Мова» у формі), включаючи прізвища авторів великими літерами та назву, анотацію та ключові слова, як англійською, так і українською.
 • Всі джерела згадані в тексті перелічені у Список використаних джерел / References.

Articles

Section default policy

Положення про конфіденційність

Особисту інформацію авторів, рецензентів, редакторів та інших осіб, зареєстрованих на веб-сайті журналу, редакція використовує тільки для перевірки, рецензування та/або публікації статей і  не передає  жодній іншій стороні (особі).

Редакція визнає, що  всі матеріали, надіслані до журналу, є приватною та конфіденційною власністю авторів. 

Рецензування оригінальних авторських рукописів здійснюють конфіденційно, оскільки автори довіряють  редакції результати своєї наукової роботи  і творчих зусиль, від яких може залежати їхня  репутація та подальша наукова кар'єра. 

Щоб уникнути заподіяння ​​шкоди авторам чи рецензентам через передчасне розголошення будь-якої інформації з авторського оригіналу статті, усім учасникам редакційного процесу заборонено ділитися з третіми особами під час підготовки статті до публікації  будь-якими деталями  змісту статті (загалом або будь-якої частини),  даними про статус у процесі рецензування, коментарі та пропозиції рецензентів, проміжні або остаточні результати рецензування.

Рецензенти повинні утримуватися від використання будь-яких ідей авторів до публікації статті.

Будь-які запити від третіх сторін щодо використання або передачі поданих до  публікації у журналі авторських оригіналів редакція відхилятиме.

 Відповідальні редактори повинні наголошувати, що рецензенти мають зберігати рукописи, пов’язані з ними матеріали та всі деталі рецензування, конфіденційними та не передавати їх третім особам.

Редакція забезпечує конфіденційність імен та афіліації рецензентів у процесі подвійного сліпого рецензування та після публікації рукопису. 

Редакція не зберігає копії відхилених рукописів. Коментарі рецензентів не можуть бути опубліковані або оприлюднені будь-яким іншим чином без дозволу рецензента, автора та відповідального редактора.