Політика відкритого доступу

У журналі ми дотримуємося політики  відкритого доступу, щоб “зробити результати досліджень безплатними  та доступними для всіх, хто має доступ до інтернету, і сприяти прогресу в науці, медицині та охороні здоров’я” відповідно до Будапештської  ініціативи відкритого доступу

Редакція підтримує рекомендації BOAI20, Рекомендації ЮНЕСКО щодо відкритого доступу і докладає зусиль до  реалізації їх у своїй діяльності.

Відкритий доступ означає, що всі статті, опубліковані  в  журналі “Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Національна безпека”, вільно доступні для читання, завантаження та розповсюдження шляхом друкування, поширення у соціальних мережах тощо відразу після публікації, і читачі можуть ділитися ними та адаптувати їх, за умови, що журнал і статті цитуються належним чином (ліцензія Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0)).

Атрибуція (покликання на джерело) — ви повинні зазначити автора  й  журнал, вид ліцензії та надати інформацію про зміни, якщо їх було внесено до статті. 

Приклад атрибуції:

Цю статтю автора {ім’я автора} було відтворено з «Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Національна безпека» за ліцензією Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY. Оригінал статті доступний тут: {покликання на статтю на сайті журналу}.