Постпублікаційне обговорення та внесення змін

Редакції заохочують та сподіваються на академічні дебати та конструктивну критику в обговореннях після публікації наукових статей. Під час обговорень може бути виявлено недоліки вже опублікованих статей, серед яких можуть трапитися суттєві та несуттєві помилки, не виявлені або такі, що не могли бути виявленими під час редакційного процесу.

Щоб знизити  ризики  виникнення таких ускладнень, редактори зобов’язані узгоджувати будь-які зміни до тексту рукопису у процесі редакційно-видавничої підготовки з авторами, зокрема, відповідальним автором. Як виняток, несуттєві редакційні  виправлення тексту щодо орфографії та/або граматики допускаються до публікації без узгодження з авторами.  

Водночас редакція заохочує авторів і читачів до активної постпублікаційної комунікації, конструктивної дискусії щодо результатів опублікованих досліджень, виявлення перспектив його застосування або висловлення сумнівів щодо аргументації чи значення статті для розвитку науки. 

Під час обговорення статей (публікації відкритих думок, статей на форумі, виправлень, критичних коментарів до опублікованої статті та відповідей автора на критику тощо) жоден коментар не може містити особистих образ будь-кого з авторів або редакторів, рецензентів, дискримінаційних  зауважень, суб’єктивного оцінювання та/або характеристики роботи видання. 

Зміни та виправлення

Журнал дотримується загальноприйнятих правил та рекомендацій Elsevier  щодо виправлень несуттєвих й істотних помилок в опублікованих матеріалах.

Внесення несуттєвих змін

Допустимі та несуттєві помилки в опублікованій статті, які не впливають на її зміст або наукову цілісність дослідження (наприклад, друкарські помилки, непрацюючі покликання, неправильні номери сторінок у заголовках статей тощо), можна виправити шляхом публікації змін.

Це відбувається шляхом заміни оригінального PDF-файлу на виправлений разом із повідомленням про виправлення на вкладці “Зміни” з детальним описом помилок і змін, внесених у вихідний PDF-файл. 

Оригінальний PDF-файл буде позначено приміткою про виправлення та вказівкою на виправлену версію статті з виправленнями. Оригінальний PDF-файл також буде заархівований і доступний за покликанням у тій самій вкладці Erratum (Змінено).

Виправлення істотних помилок

Виправлення публікують у разі, коли вже після публікації статті виявляють істотні помилки, які суттєво впливають на дослідницьку цілісність та зміст статті. 

Основні причини публікації виправлень — це зміна авторства, ненавмисні помилки в результатах досліджень, помилки в маркуванні таблиць і малюнків тощо.

Виправлення публікують окремою публікацією та реєструють у власному DOI.

Рішення про публікацію помилок або виправлень приймає головний редактор після обговорення з авторами та відповідальним редактором.